Provincie Antwerpen zone Antwerpen (Laatste update: 08-11-2011)

 

Het brandweerkorps van Antwerpen is verantwoordelijk voor zowel de gehele stad als de enorme haven. Deze haven is de op één na grootste haven van Europa en heeft een oppervlakte van ruim 14.000 ha. Per jaar doen meer dan 16.000 schepen deze haven aan. De stad Antwerpen is ruim 260 km² groot en telt 550.000 inwoners.

 

Het brandweerkorps bestaat volledig uit beroepsmedewerkers. In totaal zijn er meer dan 700 personeelsleden in dienst. Deze zijn onder te verdelen in 20 officieren, 82 onderofficieren, 540 brandweerlieden en 34 centralisten op de meldkamer (hulpcentrum 100). Elk personeelslid heeft als basisopdracht "brandbestrijding". Daarnaast heeft ieder operationeel personeelslid nog één specialisatie zoals duiker of ambulancemedewerker. Binnen het 12-urencontinusysteem wordt er gewerkt met vier ploegen per kazerne. Een brandweerman/-vrouw werkt dus 12 uur per dag: een dagdienst (7u30-19u30), een nachtdienst(19u30-7u30) en vervolgens twee dagen vrij.

 

De brandweerzorg wordt in Antwerpen nu nog geleverd vanuit een zestal kazernes. Eén kazerne hiervan zal binnenkort worden vernieuwd en twee nieuwe kazernes worden bijgebouwd.

 

• Post Noord

 

Deze kazerne doet dienst als hoofdkazerne en is in gebruik sinds Mei 2009. Met de komst van Post Noord zijn de oude kazernes Borgerhout en Dokken gesloten en geïntegreerd in dit nieuwe gebouw. De kazerne bestaat uit twee langwerpige, evenwijdig geplaatste hallen van 150 meter diep. De ene helft is bedoeld  voor de voertuigen en wordt verdeeld tussen een eerste- en een tweede-uitrukgarage. Achteraan is er een losstaande hangar voor tientallen containers en haakarmvoertuigen. De andere helft is bedoeld voor magazijnen en werkplaatsen. Bovenop bevinden zich de faciliteiten voor de manschappen met o.a. de opleidingslokalen, een sporthal, een fitnessruimte, een buitensportterrein, het sanitair en de verblijfruimten. Een oefentoren sluit achteraan het gebouw af. Achter de kazerne ligt een oefenterrein. Het terrein heeft zowel aan de Noorderlaan als aan de Vosseschijnstraat een in- en uitgang.

 

Het wagenpark is zeer omvangrijk. Naast de operationele voertuigen staan op deze kazerne namelijk ook de reservevoertuigen voor het gehele korps. Een kleine greep uit de voertuigen: drie halfzware autopompen, vier zware autopompen, één industriële zware autopomp, drie snelle hulpwagens, twee grote interventiewagens, zes ladderwagens, een adembeschermingsvoertuig, een voertuig voor het duikteam en een watertankwagen. Verder nog een kraanwagen, een bootwagen, dertien haakarmvoertuigen, twee vrachtwagens en drie commandowagens. Vele tientallen busjes, personenauto’s en containers maken het wagenpark compleet.

 

 

• Post Centraal

 

Deze kazerne is gelegen midden in de oude binnenstad van Antwerpen. In 1817 nam de brandweer het gebouw in gebruik. Het is daarmee de oudste kazerne van Antwerpen.De grote troef van deze kazerne is de centrale ligging, waardoor de aanrijtijden tot het stadscentrum zeer kort zijn. Het wagenpark bestaat uit een zware autopomp en een autoladder. Tevens staan op deze kazerne twee ambulances.

 

Deze kazerne zal eerdaags echter worden gesloten. In het kader van de optimalisatie van de spreiding van brandweerkazernes over de stad wordt momenteel het voormalige administratieve gebouw van de brandweer aan de Sint Jacobsmarkt verbouwd tot een voorpostkazerne uitgerust voor een bezetting van 12 personen.

 

 

 

• Post Zuid

 

Deze kazerne ligt in de Zuidwijk aan de Paleisstraat. De kazerne staat bijna nog geheel in zijn oorspronkelijke vorm. Aan het einde van de 19de eeuw was de bevolking van Antwerpen gegroeid tot ongeveer 272 000 inwoners. Men besloot toen de stad uit te breiden in zuidelijke richting. De Spaanse vestingen en het beruchte Zuiderkasteel werden afgebroken. Omdat heel wat mensen waren uitgeweken naar de nieuwe zuiderwijk en de brandweer ook de zuiderdokken én de Scheldekaaien moest beschermen kwam er in 1910 deze brandweerkazerne bij. Op deze kazerne staan drie zware autopompen, een ladderwagen en een snelle hulpwagen. Daarnaast zijn er twee ambulances aanwezig.

 

 

• Post Linkeroever

 

Dit is de havenkazerne op de Linkeroever. De kazerne is gelegen aan de Halewijnlaan. Na de tweede wereldoorlog breidde Linkeroever zich uit tot een nieuw stadsgedeelte met hoogbouw en een hoge volksconcentratie. Omdat de verbinding met de oude stad moest gebeuren via de Waaslandtunnel en deze op piekuren meer dan verzadigd was, was er grote behoefte aan een brandweerkazerne. In 1965 werd Post Linkeroever in gebruik genomen. In de jaren tachtig bouwde men achter de kazerne een garagecomplex bij. Het wagenpark bestaat uit een zware autopomp, een hoogwerker, een watertankwagen, een schuimblusvoertuig, een poederbluswagen en een haakarmvoertuig. Daarnaast staan er op deze kazerne een tweetal ambulances.

 

 

• Post Deurne

 

Deze kazerne ligt in Deurne-Noord en is in 1920 in gebruik genomen. In die tijd werd de kazerne bemand door een gemengd korps: beroepsmensen zorgden voor de continuïteit en vrijwilligers van de gemeentediensten vulden het korps aan. Inmiddels zijn er alleen nog maar beroepsmedewekers op deze kazerne werkzaam. Het wagenpark bestaat uit twee zware autopompen, een ladderwagen, een snelle hulpwagen en een voertuig voor het hoogtereddingsteam.

 

 

• Post Lillo

 

Dit is een havenkazerne en is gelegen aan de Scheldelaan in het havengebied op de rechter Scheldeoever. Door de komst van grote industriebedrijven en de grote brand bij de firma Bayer in de jaren ’60 besliste de brandweer een post in Lillo te vestigen. In allerijl werd een prefab-kazerne opgericht in april 1969. De kazerne moest niet alleen het nieuwe havengebied beschermen, maar ook de districten Berendrecht en Zandvliet en de gemeente Stabroek. Begin jaren zeventig bouwde men een nieuwe garageruimte en in 1982 breidde de kazerne nogmaals uit. Het wagenpark bestaat uit een zware autopomp, een industriële zware autopomp, een ladderwagen, een hoogwerker, een watertankwagen, een schuimblusvoertuig en een poederbluswagen.

 

 

• Post Wilrijk

 

Dit is een nieuw te bouwen kazerne. De oplevering hiervan staat gepland voor 2013/2014.

 

• Post Berendrecht

 

Dit is een nieuw te bouwen kazerne in het dorp Berendrecht (Antwerpen-Noord). In 2010 keurde de stad Antwerpen een overeenkomst goed met het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen over het gebruik van grond aan de Kruisweg in Berendrecht. Op deze grond zal een nieuwe brandweervoorpost gebouwd worden. Het terrein aan de Kruisweg is een braakliggend terrein in het havengebied, een 500-tal meter van de afrit Stabroek op de A12. De nieuwe voorpost geeft onderdak aan een bemanning van maximum 12 brandweerlieden in continue dienst en maximaal drie voertuigen. 2011. De oplevering hiervan staat gepland voor 2013/2014.

 

De bouw van de nieuwe voorpost past in het plan om de spreiding van de kazernes op het grondgebied van de stad Antwerpen te verbeteren. De uitvoering van dit plan werd ingezet met de bouw van de nieuwe centrale brandweerkazerne op de Noorderlaan. Nadat deze in gebruik was genomen, kon gestart worden met de herschikking van de overige bestaande kazernes en de bouw van drie nieuwe voorposten ( Post Centrum , Kruisweg en Wilrijk).