Regio 9 Utrecht (Laatste update: 09-03-2014)

 

District Binnensticht-Lekstroom

 

• Kazerne Austerlitz (gesloten)

 

De vrijwillge brandweer Austerlitz is opgeheven in 2005. Het korps beschikte over een Mercedes Unimog bosbrandvoertuig.

 

 

• Kazerne Bilthoven

 

Dit korps is opgericht in 1916. In december 2003 moest het korps een felle brand in de kantoorruimte van hun eigen kazerne blussen. De kazerne dient als onderkomen voor het wagenpark van het korps. Dit wordt gevormd door een tweetal tankautospuiten, een bosbrandwagen, een autoladder en een hulpverleningsvoertuig. Daarnaast zijn er nog een drietal dienstbussen en een verbindings-/commandowagen aanwezig.

 

 

• Kazerne Bunnik

 

Het korps van Bunnik bestaat uit 20 vrijwilligers. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus en een dienstauto.

 

Foto volgt…

 

• Kazerne Bunnik (gesloten)

 

 

• Kazerne Bedrijsbrandweer Vrumona Bunnik

 

 

• Kazerne De Bilt

 

Sinds 1926 beschikt met in de Bilt over een brandweerkorps. Het onderkomen is eenvoudig maar doeltreffend en is vastgebouwd aan sporthal ‘De Bilt’. Hierin staat de tankautospuit van het korps gestald.

 

 

• Kazerne Den Dolder

 

De kazerne van de post Den Dolder is gelegen aan de Dolderseweg bij de ingang van de Willem Arntsz Hoeve (Altrecht). Vroeger diende het gebouw als badhuis. De post bestaat op dit moment uit 19 vrijwilligers en beschikt over een tankautospuit. Doordat er geen ruimte was voor een 4×4 (terreinvaardig) aangedreven voertuig is de tankautospuit van Den Dolder uitgerust met een lier, zodat deze zichzelf los kan trekken. Bij een melding van een natuurbrand rijdt er ten alle tijden een terreinvaardig voertuig mee, zodat ook de moeilijk bereikbare brandhaarden benaderd kunnen worden. Op jaarbasis rukt het korps zo’n 200 keer uit. Veel van deze meldingen zijn afkomstig van zorgcentra en (zorg)instellingen. Doordat patiënten uit deze instellingen verminderd zelfredzaam zijn is bij een automatische melding de doormelding naar de Regionale Alarmcentrale (RAC) van de brandweer verplicht.

 

 

• Kazerne Groenekan

 

De Groenekanse brandweer telt twee wedstrijdploegen, ploeg ‘Groenekan’ en ploeg ‘Van Asselt’. Bij deze ploeg, zitten maar liefst 4 gebroeders van Asselt en in Maartensdijk is nog een broer van Asselt aan de brandweer verbonden. De eenvoudige kazerne biedt plaats aan de tankautospuit van het korps. Sinds 2001 maakt het dorp, dat 1900 inwoners heeft, deel uit van de gemeente De Bilt.

 

 

• Kazerne Hagestein

 

De kazerne van Hagestein ligt midden in het dorp, aan de Dorpsstraat. Het pand was tot 1976 in gebruik als openbare lagere school. In 1978 werd het pand verbouwd tot brandweerkazerne (voorste deel) en een rouwcentrum (aula) voor de naastgelegen begraafplaats in het achterste deel. Het korps bestaat uit 18 vrijwilligers en heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Houten-Oost

 

Deze kazerne staat sinds 2010 aan de Binnenweg bij het sportgebied aan de oostzijde van Houten. De kazerne is alleen operationeel buiten kantooruren. Het korps bestaat uit 20 vrijwilligers en heeft de beschikking over een tankautospuit. Vanuit deze post wordt het oostelijk deel van Houten verzorgt. De vrijwilligers van deze post rukken tijdens kantooruren vanaf de hoofdpost uit in geval van een oproep.

 

 

• Kazerne Houten-West

 

Sinds 2000 is deze kazerne in gebruik als hoofdkazerne van brandweer Houten. De 20 vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus, een verbindings-/commandowagen en een boot op trailer. Voor de daguren is er een extra tankautospuit beschikbaar. Omdat de post in Houten-Oost alleen operationeel is buiten kantooruren, rukken deze vrijwilligers tijdens kantooruren ook vanaf deze kazerne uit.

 

 

• Kazerne Maartensdijk

 

De kazerne van Maartensdijk is een rijksmonument en werd gebouwd in 1940. Mede door de slangentoren vormt het een herkenbaar punt in het dorp. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit, een dienstbus en een motorspuitaanhanger.

 

 

• Kazerne Nieuwegein-Noord

 

Tot 1971 was dit korps actief onder de naam ‘brandweer Jutphaas’. Toen in dat jaar de gemeenten Vreeswijk en Jutphaas werden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nieuwegein werd het korps Jutphaas omgevormd tot de post Noord van brandweer Nieuwegein. Op werkdagen tussen 06.00 uur en 18.00 uur is op deze kazerne een beroepsploeg aanwezig voor de eerste uitruk in de gemeente. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig, een milieu-voertuig, een dienstbus en drie dienstauto’s. Een redvoertuig ontbreek in de gemeente, deze komt indien gewenst vanuit buurgemeente IJsselstein.

 

 

• Kazerne Nieuwegein-Zuid

 

Tot 1971 was dit korps actief onder de naam ‘brandweer Vreeswijk’. Toen in dat jaar de gemeenten Vreeswijk en Jutphaas werden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nieuwegein werd het korps Vreeswijk omgevormd tot de post Zuid van brandweer Nieuwegein. Het korps beschikt over een kazerne aan de Henri Dunantlaan alwaar de beide tankautospuiten en de dienstbus staan gestald.

 

 

• Kazerne Schalkwijk

 

Deze kazerne staat aan de Schalkwijkseweg in Schalkwijk. Dat is komende vanaf de Schalkwijkse brug, vlak voor het dorp. In de kazerne staan een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen gestald. Schalkwijk hoort sinds een gemeentelijke herindeling in 1962 tot de gemeente Houten. Het korps telt 20 vrijwilligers en heeft een uitgestrekt verzorgingsgebied: het gehele buitengebied van de gemeente Houten: Tull en ’t Waal, Schalkwijk en een deel van ’t Goy. Inmiddels heeft deze post een nieuwe kazerne.

 

Foto volgt….

 

• Kazerne Schalkwijk (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Vianen

 

De kazerne van Vianen is gebouwd aan de rand van het centrum en staat naast het politiebureau. In het pand bevind zich een centrale post die alle communicatiemiddelen heeft om tijdens een uitruk in contact te blijven met de voertuigen. Hierdoor kan indien nodig extra hulp of andere benodigde apparatuur worden aangevraagd. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit, een hoogwerker, een dienstbus en een hulpverleningsvoertuig. Op de kazerne staat ook nog een tankautospuit als reserve/opleidingsvoertuig. Het korps Vianen had in het verleden ook nog een eigen brandweer-duikteam maar deze is per 1 oktober 2009 opgeheven. Het waterongevallenvoertuig is inmiddels verplaatst naar post Zeist waar het dienst doet als jeugdbrandweer-voertuig. Op jaarbasis wordt door de 33 vrijwilligers gemiddeld 275 keer uitgerukt.

 

 

• Kazerne Werkhoven

 

Dit vrijwilligerskorps heeft de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen met motorspuitaanhanger. Omdat het korps Werkhoven één van de korpsen is met het specialisme ‘rietspecialisten’ heeft het korps vanuit de regio een aanhanger vol met materiaal ten behoeve van de brandbestrijding in panden met een rieten kap in bruikleen gekregen. Ze vormen dan samen met de collega’s van Cothen een combinatieploeg.

 

 

• Kazerne Westbroek

 

De brandweer van Westbroek is één van de oudste korpsen van Nederland. Al sinds 1890 is de brandweer van Westbroek actief. De eenvoudige kazerne biedt onderdak aan de tankautospuit van het korps. Sinds 2001 maakt het dorp, dat 900 inwoners heeft, deel uit van de gemeente De Bilt.

 

 

• Kazerne IJsselstein

 

De kazerne van IJsselstein is in gebruik sinds Januari 2003 en vormt het onderkomen van de 7 dagdienstmedewerkers en de 40 vrijwilligers die samen het korps IJsselstein vormen. Enkele vrijwilligers wonen in de directe nabijheid van de kazerne in een dienstwoning van de gemeente. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een autoladder, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus, een dienstauto en een haakarmvoertuig met een dompelpomp- en een commandocontainer. Op jaarbasis rukt het korps zo’n 300 keer uit.

 

 

• Kazerne Zeist

 

De kazerne aan de Dijnselburgerlaan in Zeist is in gebruik sinds 2011. Het korps Zeist heeft haar kazerne sinds 2004 permanent bemand met een complete uitrukploeg. Tijdens kantooruren zijn de dagdienstmedewerkers hiervoor verantwoordelijk. Buiten kantooruren (18:30 – 07:00) is één van de tien vrijwilligersploegen van brandweer Zeist gekazerneerd. Minimaal bestaat zo’n ploeg uit zes personen voor het blusvoertuig en twee voor de hoogwerker. Het wagenpark bestaat uit drie tankautospuiten, een hoogwerker, een haakarmvoertuig, een bosbrandwagen op Unimog chassis en een groot aantal busjes en dienstauto’s. De vrijwilligers die geen dienst op de kazerne hebben zijn wel oproepbaar voor assistentie of gelijktijdige meldingen.

 

 

 

• Kazerne Zeist (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

District Eemland

 

• Kazerne Achterveld

 

Dit korps is onderdeel van brandweer Leusden en beschikt sinds 2011 over een nieuw onderkomen aan de Jan van Arkelweg. Hier staan het blusvoertuig en de dienstbus van het korps in gestald. In totaal zijn er 16 vrijwilligers aan deze kazerne verbonden.

 

 

• Kazerne Achterveld (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Amersfoort-Centrum

 

Dit korps is onderverdeeld in een beroepskorps en een vrijwillig korps. Het beroepskorps bestaat uit 70 medewerkers en is werkzaam vanaf de hoofdkazerne in het centrum van Amersfoort. Deze beroepsmedewerkers zijn vervolgens weer te verdelen in een groep dagdienstmedewerkers en een groep die 24-uurs-diensten draait. De dagdienst bemand tijdens kantooruren de tweede tankautospuit van Amersfoort.

 

Naast de beroepsmedewerkers zijn er ook nog eens 40 vrijwilligers verbonden aan de hoofdkazerne. Deze kazerne is in gebruik sinds 2001 en ligt aan de rand van het historische stadscentrum. De aluminium gevel- en dakbedekking vormen als een ‘golvende plaat’, het volume van de kazerne. De resterende gevelvlakken worden gesloten door houten lamellen, die in de uitrukhal voorzien zijn van glas. De overige gevels worden afgewisseld met donkergrijze cementbeplating en verticale raamkozijnen. Zo ontstond een sober maar functioneel gebouw dat opvalt door vorm en materiaalkeuze.

 

Het wagenpark bestaat uit 4 tankautospuiten, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een waterongevallenwagen, twee haakarmvoertuigen met diverse containers en een arsenaal aan dienstauto’s en dienstbusjes.

 

 

• Kazerne Amersfoort-Noord

 

Dit korps bestaat uit 40 vrijwilligers en is alleen actief buiten kantoortijden. Tijdens kantoortijden rukt de beroepsploeg vanaf de hoofdpost op dit gebied uit. De kazerne is in gebruik sinds 1992 en ligt aan de rand van de wijk Kattenbroek in het Noorden van Amersfoort. Het korps heeft de beschikking over twee tankautospuiten.

 

 

• Kazerne Baarn

 

Het brandweerkorps van Baarn is opgericht in 1898 en bestaat uit 45 vrijwilligers en 7 personen werkzaam in dagdienst. Het dagdienstpersoneel bestaat naast de commandant uit 3 medewerkers op de afdeling preventie en 3 medewerkers op de afdeling preparatie. Het totale personeelsbestand is verdeeld over vier (piket)ploegen. Elke ploeg heeft twee bevelvoerders, minimaal twee chauffeurs, minimaal twee bedieners ondersteunend voertuig en enkele manschappen. Buiten kantoortijden wordt er selectief gealarmeerd. Dat wil zeggen dat dan alleen de piketgroep wordt gealarmeerd.

 

Het wagenpark bestaat uit 3 tankautospuiten (waarvan 1 reserve), een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig en een aantal dienstvoertuigen. Gezien het bosrijke karakter van het verzorgingsgebied zijn, op de hoogwerker na, alle eerstelijns voertuigen voorzien van vierwielaandrijving.

 

 

• Kazerne Bunschoten

 

Het brandweerkorps van Bunschoten-Spakenburg bestaat in totaal uit 42 vrijwilligers die zijn verdeeld over 3 ploegen. Ook beschikt het korps over een volwaardige duikploeg. De kazerne ligt in de kern Bunschoten en is in gebruik sinds 1973. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor het duikteam, een dienstbus en een dienstauto.

 

 

• Kazerne Eemnes

 

Het korps van Eemnes bestaat uit 29 vrijwilligers en is in 1929 ontstaan uit samenvoeging van de blusgroepen Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten. De huidige kazerne is in gebruik sinds 2007 en valt op door de houten gevel. De kazerne biedt onderdak aan de beide tankautospuiten en de dienstbus van het korps.

 

 

• Kazerne Eemnes (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Leusden

 

Het korps van Leusden heeft de beschikking over twee tankautospuiten, een autoladder, een haakarmvoertuig met diverse containers en een dienstbus. Het korps telt 37 vrijwilligers die zijn verdeeld in drie groepen. De huidige kazerne aan de Burgemeester van de Postlaan is in gebruik sinds 1991.

 

 

• Kazerne Soest-Hoofdpost

 

Het brandweerkorps van Soest heeft de beschikking over ruim 50 vrijwilligers. In de dagdienst zijn daarnaast overdag 12 medewerkers op de kazerne aanwezig. Vanwege de uitgestrektheid van het verzorgingsgebied beschikt het korps over een grote (hoofd-)kazerne aan de Brinkweg en een kleine nevenpost aan de Nijverheidsweg op bedrijventerrein Soestdijk. Op de nevenpost staat sinds 2006 buiten kantoortijden een blusvoertuig gestald. Tijdens kantoortijden wordt dit voertuig verplaatst naar de hoofdkazerne. Het wagenpark bestaat in totaal uit twee blusvoertuigen, een hoogwerker, een terreinwaardig haakarmvoertuig, een personeel-/materiaalwagen en een aantal dienstauto’s.

 

 

• Kazerne Soest-Nevenpost

 

Tekst en foto volgen…. 28 november 2015 geopend.

 

• Kazerne Soest-Nevenpost (gesloten)

 

De vormalige nevenpost bevond zich in een omgebouwd bedrijfspand aan de Nijverheidsweg en was in gebruikvan 28 januari 2006 tot 28 november 2015.

 

 

• Kazerne Soesterberg

 

Dit korps werd opgericht in 1923 en bestaat uit 34 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit en een dienstbus. De tweede tankautospuit die op de kazerne staat, dient puur als oefenvoertuig. De kazerne ligt centraal gelegen aan de Koppenlaan.

 

 

• Kazerne Woudenberg

 

Het brandweerkorps van Woudenberg telt 29 vrijwilligers en 3 beroepskrachten. De kazerne van de brandweer is sinds 2006 gevestigd aan de Europaweg. Het wagenpark bestaat uit een tweetal tankautospuiten, een materiaalwagen (voormalig hulpverleningsvoertuig), een personeel-/materiaalwagen, een dienstauto en een haakarmvoertuig. Het korps van Woudenberg verzorgd ook het vervoer en bediening van de ademluchtcontainer van de regionale brandweer. Het jeugdbrandweerkorps heeft daarnaast ook nog de beschikking over een eigen blusvoertuig. Vanwege het specialime ‘natuurbrandbestrijding’ heeft het korps de beschikking gekregen over een terreinvaardig haakarm-voertuig waarmee een grote pompeenheid kan worden vervoerd. Deze eenheid zal worden ingezet bij natuurbranden op de Utrechtse Heuvelrug, met als taak om uit één van de 50 aanwezige bronnen bluswater te onttrekken, en daarmee de blusvoertuigen te kunnen voorzien van bluswater. Het voertuig wordt ook gebruikt voor het transport van de ademluchtcontainer. Op jaarbasis rukken de vrijwilligers zo’n 150 keer uit.

 

 

District Heuvelrug

 

• Kazerne Achterberg (gesloten)

 

Dit korps werd opgericht in 1927 en was gehuisvest in de kazerne achter het dorpshuis. Het korps telde 17 vrijwilligers en had de beschikking over een terreinvaardige tankautospuit, een motorspuitaanhanger en een aanhanger met veetakel. Op jaarbasis werden de vrijwilligers zo’n 60 keer gealarmeerd. Per 01-03-2014 is deze post gesloten en is het korps Achterberg samengevoegd met de post in Rhenen. De 4x4 tankautospuit is geruild met een 4x2 tankautospuit van het korps Veenendaal. Dit voertuig staat nu gestald in de kazerne Rhenen.

 

 

 

• Kazerne Amerongen

 

Sinds oktober 2010 is het korps van Amerongen gehuisvest in haar huidige kazerne aan de Industrieweg. De oude kazerne aan de Beatrixlaan moest worden verlaten om op die plek de bouw van een nieuwe school mogelijk te maken. De nieuwe kazerne is gevestigd in een bestaand bedrijfspand naast de woningbouwvereniging op het industrieterrein. Het korps heeft de beschikking over een drietal terreinvaardige voertuigen: een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen (Landrover) en een hulpverleningsvoertuig. Verder staat er op de kazerne nog een tweede tankautospuit gestald maar deze dient puur als wagen voor de jeugdbrandweer Amerongen-Leersum en als reserve-tankautospuit voor het district.

 

 

• Kazerne Amerongen (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Cothen-Langbroek

 

Deze kazerne is operationeel sinds januari 2010 en is ter vervanging gekomen van de kazernes in de kernen Cothen en Langbroek. Met de ingebruikname van deze kazerne zijn ook de beide korpsen samengesmolten tot het nieuwe korps Cothen-Langbroek. De kazerne heeft de uitstraling van een vrijstaande villa met een rieten kap en staat langs de verbindingsweg tussen Cothen en Langbroek. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus en een rietenkapbrand-bestrijdingsaanhanger. De rietspecialisten van dit korps vormen in geval van een oproep samen met de rietspecialisten van post Werkhoven een combinatieploeg voor het optreden bij branden in rieten kappen in het oostelijk deel van de regio.

 

 

• Kazerne Cothen (gesloten)

 

De voormalige brandweergarage in Cothen staat al enige tijd leeg. De plek van de brandweergarage is bijzonder, door de ligging aan de Kromme Rijn. De brandweerkorpsen uit Cothen en Langbroek zijn in 2010 gehuisvest in een nieuwe gezamenlijke kazerne. Hierdoor is de bestaande locatie van de brandweergarage aan de Kerkdwarsweg in Cothen vrij gekomen. De gemeente heeft besloten de grond van de voormalige brandweergarage uit te geven als vrije kavels. Dit zijn kavels waar bewoners in eigen beheer een woning op kunnen bouwen. Het opgeheven korps Cothen had de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Doorn

 

Het korps Doorn bestaat uit 32 vrijwillige korpsleden en is opgericht in 1925. De huidige kazerne (bouwjaar 1981) is volledig ingebouwd en ligt aan een smalle winkelstraat (30 km-zone) aan de rand van het centrum. Het wagenpark bestaat uit een tweetal tankautospuiten, een autoladder en een dienstbus.

 

 

• Kazerne bedrijfsbrandweer Bartimeushagen Doorn (gesloten)

 

Opgeheven 2007. Austin Mini PM+MSA en Mercedes L608 tankautospuit. Naar jeugdbrw. Amerongen. Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Driebergen

 

Het korps Driebergen rukt gemiddeld ruim 200 keer op jaarbasis uit. De kazerne vormt één geheel met het voormalige gemeentehuis. Na het gereed komen van het nieuwe gemeentehuis in Doorn zal de kazerne mogelijk verplaatst moeten worden. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten (waarvan 1 terreinvaardig), een hulpverleningsvoertuig, een dienstbus en een vrachtwagen met huif. De derde tankautospuit die in de kazerne te vinden is, dient puur als reservevoertuig/voertuig voor de jeugdbrandweer.

 

 

• Kazerne Elst

 

Het korps Elst is opgericht in 1927. De vrijwilligers hebben de beschikking over een eenvoudige kazerne die achter het dorpshuis is gesitueerd. In deze kazerne staat het terreinvaardige blusvoertuig gestald. Op jaarbasis rukt het korps gemiddeld tussen de 30 en 40 keer uit. Het verzorgingsgebied van dit korps bestaat naast de kern Elst, uit een gedeelte van het industriegebied Remmerden en een groot gebied van het nationaal park "Utrechtse Heuvelrug".

 

 

• Kazerne Langbroek (gesloten)

 

Het korps Langbroek is in 2010 gefuseerd met het korps van Cothen en men beschikt sindsdien over een nieuwe kazerne. De voormalige kazerne (met slangentoren) van Langbroek werd in 1953 gebouwd met het Groene Kruisgebouw onder één dak. Het korps Langbroek had de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Leersum

 

Het korps Leersum is opgericht in 1939. De kazerne ligt aan de oostzijde van het centrum van Leersum. De kazerne is in 2005 gerenoveerd. Het aangrenzende terrein van de buitendienst werd voorheen in de avonduren gebruikt voor oefendoeleinden. Dit terrein met opslagloods is inmiddels ook ter beschikking gekomen van de brandweer. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten (waarvan 1 terreinvaardig) en een dienstbus. Op jaarbasis worden de vrijwilligers gemiddeld 110 keer opgeroepen.

 

 

 

• Kazerne Maarn

 

Al vele jaren wordt gesproken over fusie van de kazernes in Maarn en Maarsbergen. De beoogde locatie ligt aan de Planetenbaan. Operationeel gezien is fusie van belang, omdat met name overdag beide tankautospuiten niet meer bemenst kunnen worden vanuit beide locaties. Uitrukken vanuit één locatie is dan ook dringend gewenst. De huidige kazerne van Maarn ligt aan de Bakkersweg en biedt onderdak aan een tankautospuit en een terreinvaardig hulpverleningsvoertuig. De tankautospuit is speciaal verlaagd ivm de beperkte doorrijhoogte van de spoortunnel in het centrum van Maarn. Het korps wordt altijd samen met de vrijwilligers van de post in Maarsbergen meegealarmeerd.

 

 

• Kazerne Maarsbergen

 

De vrijwilligers van post Maarsbergen hebben de beschikking over een terreinvaardige tankautospuit. Het korps wordt altijd samen met de vrijwilligers van de post in Maarn meegealarmeerd.

 

 

• Kazerne Renswoude

 

Het brandweerkorps van Renswoude bestaat uit 20 vrijwillige korpsleden. Op de plaats waar nu de brandweerkazerne van Renswoude staat, stond vroeger een korenmolen. Op 24 april 1930 werd deze molen door brand verwoest. De stenen onderbouw van de molen heeft daarna nog als elektrische graanmaalderij dienst gedaan, maar werd in mei 1940 verwoest. Daarna is op deze plaats een meelfabriek gebouwd. De meelfabriek is in 1986 verbouwd tot de huidige brandweerkazerne. Het korps heeft de beschikking over een terreinwaardige tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. Op jaarbasis rukt het korps gemiddeld 50 keer uit.

 

 

• Kazerne Rhenen-Achterberg

 

De kazerne van Rhenen is in gebruik sinds 1999. De voormalige kazerne uit 1943 is inmiddels verbouwd en doet nu dienst als museum. Het korps Rhenen is opgericht in 1924 en heeft tegenwoordig de beschikking over een tankautospuit een terreinvaardige tankautospuit en een dienstbus. Sinds 01-03-2014 zijn ook de vrijwilligers van de post Achterberg aan deze kazerne toegevoegd.

 

 

• Kazerne Veenendaal

 

De kazerne van Veenendaal is al in gebruik sinds 1967 en ligt op hetzelfde terrein als de gemeentewerf. In 1981 is de kazerne grotendeels gerenoveerd en verbouwd. Het korps van Veenendaal bestaat uit 48 vrijwilligers. Deze zijn onderverdeeld in 3 groepen die gelijk van opzet zijn. Per week heeft er 1 groep piketdienst. Dat betekent dat ze iedere werkdag tussen 18.00 uur en 06.00 uur, maar ook in het weekend en op feestdagen direct oproepbaar zijn. Tijdens kantooruren zijn er 12 dagdienstmedewerkers op de kazerne werkzaam. Het wagenpark bestaat uit vier tankautospuiten (waarvan één 4x4), een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, twee haakarmvoertuigen, twee dienstbussen, een personeel-/materiaalwagen en een aantal dienstauto’s. De derde tankautospuit in de kazerne wordt gebruikt als reservevoertuig/voertuig t.b.v. de jeugdbrandweer.

 

 

• Kazerne Wijk bij Duurstede

 

Dit korps is opgericht in 1926. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten (waarvan 1 terreinvaardig), een personeel-/materiaalwagen, een voertuig voor het duikteam en een boot op trailer.

 

 

District Rijn & Venen

 

• Kazerne Abcoude

 

Het korps Abcoude is opgericht in 1936. Tegenwoordig bestaat het korps uit 20 vrijwillige korpsleden die zo’n 90 keer per jaar in actie komen. Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus. Tot april 2008 beschikte korps Abcoude ook nog over een eigen duikteam. Per 1 januari 2011 maakt Abcoude na een gemeentelijke herindeling deel uit van de gemeente De Ronde Venen.

 

 

• Kazerne Benschop

 

Het korps van Benschop bestaat uit 19 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. Op jaarbasis wordt het korps gemiddeld tussen de 30 en 50 keer gealarmeerd. De kazerne is in gebruik sinds 1987.

 

 

• Kazerne Breukelen

 

Het korps Breukelen is opgericht in 1925. In 2002 is de oude kazerne tot op het beton gestript en vervolgens weer opnieuw opgebouwd. Sindsdien beschikt het korps weer over een modern onderkomen. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een boot op trailer.

 

 

• Kazerne Harmelen

 

De vrijwilligers van de post Harmelen worden ongeveer 100 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark wordt gevormd door een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. De kazerne aan het Pompersplein is in gebruik sinds 1975.

 

 

• Kazerne Kamerik

 

De vrijwilligers van post Kamerik hebben de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen en worden op jaarbasis gemiddeld 50 keer opgeroepen. Specialisme van dit korps is het optreden bij branden in panden met een rieten kap. Samen met post Kockengen wordt een combiploeg gevormd die uitrukt in het westelijk deel van de regio Utrecht. Voor dit doel beschikt het korps naast eerdergenoemde voertuigen nog over een speciale aanhanger t.b.v. rietendakbrandbestrijding.

 

 

• Kazerne Kockengen

 

Het korps Kockengen heeft de beschikking over een tankautospuit. Specialisme van dit korps is het optreden bij branden in panden met een rieten kap. Samen met post Kamerik wordt een combiploeg gevormd die uitrukt in het westelijk deel van de regio. Voor dit doel beschikt het korps naast eerdergenoemd voertuig nog over een speciale aanhanger t.b.v. rietendakbrandbestrijding. De kazerne is onderdeel van de sporthal.

 

 

• Kazerne Linschoten

 

Het korps Linschoten bestaat uit 23 vrijwilligers. Op jaarbasis worden ze zo’n 40 keer gealarmeerd. Het wagenpark wordt gevormd door een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. De kazerne is in gebruik sinds 1961.

 

 

• Kazerne Loenen aan de Vecht

 

Dit korps bestaat uit 24 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over twee tankautospuiten, een dienstbus en een dienstauto. Sinds 2008 verzorgt het korps alleen nog basistaken op het gebied van brand en hulpverlening. Specialistische taken als duiken, meetploegtaken etc worden door korpsen uit de omgeving verzorgd. De huidige kazerne werd in 1965 gebouwd als politiebureau. Rond 1996 is het gebouw verbouwd en in gebruik genomen als onderkomen van het brandweerkorps.

 

 

• Kazerne Lopik-Dorp

 

De kazerne van Lopik is in gebruik sinds de zomer van 2010. Deze nieuwe kazerne is samen met de nieuwe gemeentewerf gebouwd op het voormalige MOB-complex Jaarsveld. De brandweer heeft een rechtstreekse ontsluiting vanaf het terrein op de parallelweg en voor uitrukken een rechtstreekse ontsluiting op de provinciale weg N210. Bij deze ontsluiting zijn verkeerslichten geplaatst die bij een uitruk in werking treden en rood licht aangeven voor het verkeer op de provinciale weg. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten en een hulpverleningsvoertuig. Op jaarbasis worden de 30 vrijwilligers van de post Lopik ongeveer 70 keer ingezet.

 

 

• Kazerne Lopik-Dorp (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Lopikerkapel (gesloten)

 

Tot 1-7-2007 was er in Lopikerkapel een brandweerkorps actief. De vrijwilligers hadden de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Maarssen

 

Het brandweerkorps van Maarssen is opgericht in 1924 en bestaat tegenwoordig uit 48 vrijwilligers. Hiervan zijn er dertien opgeleid tot brandweerduiker. Deze vormen samen de duikploeg. Sinds 2003 beschikt het korps over een moderne kazerne aan de Binnenweg. Deze gecombineerde huisvesting van de brandweer en KLPD te water is gesitueerd op een lang en smal perceel op het raakpunt van twee historische verkeersaders, de Amsterdamsestraatweg en de rivier De Vecht. Een belangrijk uitgangspunt was dat het gebouw ondanks haar positie en eigenlijk te omvangrijke-volume een transparant doorzicht naar de Vecht moest geven. In het gehele ontwerp is dit zo ver doorgevoerd dat de remise het open en uitnodigende karakter van een autoshowroom meekreeg; de rode voertuigen geven hierdoor kleur aan het verder ingetogen gebouw. Bij het uitrukken wordt binnen 2 seconden een enorme glazen schuifdeur geopend tot een doorrijbreedte van 14 meter. Het wagenpark van korps Maarssen wordt gevormd door drie tankautospuiten (waarvan 1 reserve), een autoladder, een voertuig voor het duikteam en een hulpverleningsvoertuig. Een haakarmvoertuig met diverse containers, een personeel-/materiaalwagen, een dienstbus en een aantal dienstauto’s completeren het geheel.

 

 

• Kazerne Maarsseveen-Tienhoven

 

Aan de Laan van Nifterlake in Tienhoven bevind zich het onderkomen van de brandweer Maarsseveen-Tienhoven. Hierin staat de tankautospuit van het korps gestald.

 

 

• Kazerne Montfoort

 

Dit korps bestaat uit 21 vrijwilligers die gemiddeld 60 keer per jaar worden opgeroepen. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit, een materiaalwagen en een dienstbus. De kazerne aan de Anne Franklaan is in gebruik sinds 1969.

 

 

• Kazerne Mijdrecht

 

Dit korps bestaat uit 32 vrijwillige korpsleden en werd opgericht in 1924. De kazerne aan de Industrieweg is in gebruik sinds 1989. Het korps wordt op jaarbasis gemiddeld 180 keer opgeroepen. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een hoogwerker, een voertuig voor het duikteam en een materiaalwagen. Verder beschikt het korps nog over een dienstauto en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Nieuwer Ter Aa

 

Het onderkomen van de brandweer Nieuwer ter Aa is te vinden in de Dorpsstraat in het centrum van het dorp. Het korps heeft de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Nigtevecht

 

Dit korps bestaat uit 18 vrijwilligers. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een motorspuitaanhanger. De kazerne is in dienst sinds de jaren ’50.

 

 

• Kazerne Oudewater

 

Dit korps wordt gevormd door 28 vrijwilligers en werd opgericht in 1912. Ze rukken op jaarbasis gemiddeld 90 keer uit. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een materiaalwagen en een dienstauto. De kazerne is in gebruik sinds 1970.

 

 

• Kazerne Polsbroek (gesloten)

 

Tot 1 juli 2007 was in de dorpskern Polsbroek van de gemeente Lopik een brandweerkorps actief. Het korps had de beschikking over een tankautospuit. Na de sluiting heeft de kazerne een nieuwe bestemming gekregen als huisartsenpraktijk.

 

 

 

• Kazerne Vinkeveen

 

Het korps Vinkeveen bestaat uit 24 korpsleden. Ze hebben de beschikking over een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen en een boot op trailer. Gemiddeld rukt het korps zo’n 125 keer per jaar uit. De kazerne aan de Herenweg is in gebruik sinds 1993.

 

 

• Kazerne Vreeland (gesloten)

 

De vrijwillge brandweer Austerlitz is opgeheven in 2005. Het korps beschikte over een Mercedes tankautospuit.

 

 

• Kazerne Wilnis

 

Het korps van Wilnis is opgericht in 1947 en bestaat tegenwoordig uit 22 korpsleden. Ze worden op jaarbasis gemiddeld 60 keer opgeroepen en hebben de beschikking over een tankautospuit en een hulpverleningsvoertuig. In 1970 is de huidige kazerne in dienst genomen.

 

 

• Kazerne Woerden

 

Het korps Woerden is opgericht in 1921 en bestaat tegenwoordig uit 50 korpsleden. Hiervan zijn er 11 opgeleid tot brandweerduiker. Samen vormen ze de duikgroep van brandweer Woerden. Het wagenpark bestaat uit twee tankautospuiten, een hoogwerker, een voertuig voor het duikteam, een hulpverleningsvoertuig en een haakarmvoertuig met diverse containers. Een voertuig voor de technische dienst, een personeel-/materiaalwagen en diverse dienstauto’s maken het wagenpark compleet. Op jaarbasis worden de vrijwilligers meer dan 400 keer ingezet. De kazerne van Woerden is in gebruik sinds 2004 en bestaat uit een ruime remise en een kantoorgebouw van drie verdiepingen.

 

 

• Kazerne Zegveld

 

Aan de post Zegveld zijn 19 vrijwilligers verbonden. Het korps werd opgericht in 1937. Het aantal uitrukken op jaarbasis schommelt tussen de 10 en 25. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit en een personeel-/materiaalwagen. Zegveld maakt sinds 1989 onderdeel van de gemeente Woerden. In 1910 is het huidige onderkomen gebouwd.

 

 

District Utrecht-stad

 

• Kazerne De Meern

 

De kazerne van De Meern is al sinds 1955 op de huidige locatie ondergebracht. In 1989 werd de toenmalige kazerne compleet afgebroken en werd op dezelfde plek een nieuwe kazerne gebouwd. Het wagenpark bestaat uit twee blusvoertuigen, een hulpverleningsvoertuig en een dienstbus. Brandweer De Meern werd in 1954 onderdeel van de brandweer Vleuten-De Meern (vanwege een gemeentelijke samenvoeging). In 2001 werd deze gemeente geannexeerd door de stad Utrecht waarmee het korps ook onderdeel werd van de Utrechtse brandweer.

 

 

• Kazerne Utrecht-Leidsche Rijn

 

Deze kazerne is behalve een 24-uurs post voor Leidsche Rijn, ook het hoofdkantoor van de Utrechtse brandweer. Het gebouw is opgebouwd uit een platte doos en een hoge schijf. In de doos bevinden zich de remise voor de brandweerwagens, werkplaatsen (o.a. ademlucht en slangen), magazijnen en de slaapvleugel voor de brandweerlieden. In de schijf bevindt zich op de eerste verdieping de kantine, de 'woonkamer' met dakterras op de tweede verdieping, kantoorruimten op de derde tot en met achtste verdieping en op de negende een patio en vergaderzalen. Het gebouw is in gebruik sinds 2005.

 

Het wagenpark bestaat uit een tankautospuit, een voertuig voor het duikteam, twee haakarmvoertuigen met diverse containers en een groot aantal dienstwagens/-busjes. Aan reservevoertuigen staan er daarnaast onder andere nog twee tankautospuiten.

 

 

• Kazerne Utrecht-Schepenbuurt

 

Deze beroepskazerne is sinds 1995 in gebruik en ligt aan de Vlampijpstraat. Het personeel op deze kazerne is gespecialiseerd in het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen in de breedste zin van het woord. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een autoladder, een materiaalwagen gevaarlijke stoffen (voormalige kantinewagen 927), een personeel-/materiaalwagen en een vrachtwagen. Tevens staan er een haakarmvoertuig, een haakarmbak voor chemische ongevallen en een haakarmbak ‘decontaminatie’ voor ontmetting van personen.

 

 

• Kazerne Utrecht-Tolsteeg

 

Deze beroepskazerne werd in 1998 in gebruik genomen ter vervanging van de oude kazerne aan de Ganzenmarkt midden in het centrum van Utrecht. De huidige kazerne ligt aan de Helling in de wijk Tolsteeg. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een autoladder en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Utrecht-Voordorp

 

Deze beroepskazerne ligt pal tegen het terrein van de Utrechtse Veemarkt in de wijk Tuindorp. De kazerne werd in 1976 in gebruik genomen en biedt onderdak aan een tankautospuit, een schuimblusvoertuig en een personeel-/materiaalwagen.

 

 

• Kazerne Utrecht-Zuid (gesloten)

 

Tekst volgt…

 

 

• Kazerne Utrecht-Zuilen

 

Deze kazerne is de thuisbasis voor de vrijwillige brandweer Zuilen. Het korps werd opgericht in 1936. In 1953 werd Zuilen geannexeerd door buurgemeente Utrecht en werd ook het korps onderdeel van de Utrechtse brandweer. De huidige kazerne is in gebruik sinds 1995 en biedt onderdak aan de beide tankautospuiten en de dienstbus van het korps. In totaal zijn er 25 vrijwilligers verbonden aan het korps dat op jaarbasis zo’n 200 keer wordt opgeroepen.

 

 

• Hoofdkantoor VRU en Logistiek depot Utrecht-Kobaltweg (gesloten)

 

Bij het gebouw van de Veiligheidsregio Utrecht aan de Kobaltweg op bedrijventerrein Lage Weide beschikte brandweer Utrecht over een ruime voertuigenloods. Hier stonden ook de voertuigen van de GHOR (Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) ondergebracht. Aan brandweermaterieel stond hier onder andere een haakarmvoertuig met verzorgingcontainer, een vrachtwagen, een opleidings-tankautospuit, diverse haakarmbakken en een flink aantal dienstvoertuigen.

 

 

 

• Kazerne Vleuten

 

Deze kazerne is officieel in gebruik genomen in april 2011 en vormt de thuisbasis van de vrijwilligers van de post Vleuten. Dit korps werd opgericht in 1927 en werd in 1954 onderdeel van de brandweer Vleuten-De Meern (vanwege een gemeentelijke samenvoeging). In 2001 werd deze gemeente geannexeerd door de stad Utrecht waarmee het korps ook onderdeel werd van de Utrechtse brandweer. Het korps heeft de beschikking over twee tankautospuiten en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Vleuten (gesloten)

 

Tekst volgt…