Regio 25 Flevoland (Laatste update: 31-01-2011)

 

• Kazerne Almere-Stad

 

De brandweer in Almere werkt vanuit 3 kazernes. De hoofdkazerne bevindt zich in Almere-Stad op industrieterrein Markerkant. Op deze kazerne is een 24-uurs beroepsploeg in dienst, ondersteund met meerdere groepen vrijwilligers. Samen dragen ze zorg voor de bezetting van twee tankautospuiten, een hoogwerker, een hulpverleningsvoertuig, een voertuig voor het duikteam en diverse  ondersteunende voertuigen zoals haakarmvoertuigen. Deze kazerne is sinds 1991 in gebruik.

 

 

• Kazerne Almere-Haven

 

Op werkdagen tussen 08:00 en 17:00u. is op deze brandweerkazerne in Almere-Haven een dagdienstploeg aanwezig voor de 1e uitruk. Buiten deze tijden worden de vrijwilligers van Almere-Haven gealarmeerd voor bezetting van de tankautospuit. De kazerne is gehuisvest in een ruim pand aan de rand van Almere-Haven in de nabijheid van de oprit van de snelweg A6. In deze kazerne staan een tankautospuit en een dienstbus voor personenvervoer.

 

 

• Kazerne Almere-Buiten

 

In Almere-Buiten is eveneens een dagdienstploeg aanwezig tijdens kantooruren. Buiten deze tijden worden de vrijwilligers gealarmeerd. Op deze kazerne staan 2 tankautospuiten (waarvan 1 als reserve/opleiding), een haakarmvoertuig en een dienstbus voor personenvervoer. In juni 2004 werd deze kazerne geopend. Daarvoor was dit korps gevestigd in een tijdelijke kazerne aan de Hopperzuigerstraat, samen met Gemeentereiniging. Bij het ontwerp van dit ruime gebouw is rekening gehouden met uitbreiding van Almere-Buiten.

 

 

• Kazerne Lelystad

 

Op de grote kazerne in Lelystad aan de Gordiaandreef is net als in Almere-Stad een 24-uurs beroepsploeg aanwezig. Deze worden ondersteund door 70 vrijwilligers voor de bezetting van 4 tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, een hoogwerker, een voertuig voor het duikteam, een haakarmvoertuig, een schuimblusvoertuig en verscheidene ondersteunende voertuigen. De brandweer van Lelystad rukt ongeveer 1.200 keer per jaar uit.

 

 

• Kazerne Dronten

 

De brandweer van Dronten is opgericht in 1963. In verband met de grote oppervlakte van het verzorgingsgebied zijn er drie kazernes.Deze bevinden zich in de kernen van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. De kazernes Biddinghuizen en Swifterbant beschikken ieder over een tankautospuit welke staan gestationeerd in twee nieuwe identieke kazernes. De kazerne Dronten heeft in verband met het zwaardere risico, twee bluseenheden.Tevens zijn hier een hulpverleningsvoertuig en een haakarmvoertuig van de regionale brandweer gestationeerd. In 2003 is de bouw van de huidige kazerne begonnen, waarna het gebouw in Mei 2004 kon worden geopend. De drie posten gezamenlijk hebben de beschikking over 58 vrijwilligers en 6 beroepsmedewerkers. Op jaarbasis wordt ongeveer 500 keer uitgerukt.

 

 

• Kazerne Biddinghuizen

 

 

• Kazerne Swifterbant

 

 

• Kazerne Urk

 

De brandweer op het voormalige eiland Urk heeft de beschikking over een ruim wagenpark. Zo staan er twee tankautospuiten, een voertuig voor een snelle inzet bij gevaarlijke stoffen, een voertuig voor het duikteam en een hulpverleningsvoertuig in de kazerne welke al meer dan 30 jaar in gebruik is door de brandweer. In 1978 is de voormalige gemeentelijke sociale werkplaats in Urk aan De Noord 11, tot brandweerkazerne verbouwd. Door de jaren heen werd dat gebouw te klein. Besloten werd om het pand grondig te verbouwen en er een nieuw gedeelte naast te bouwen voor de broodnodige stallingsruimte. Dat gebeurde in 1992. Op jaarbasis worden de 40 vrijwilligers ongeveer 110 keer gealarmeerd.

 

 

Noordoostpolder

 

De brandweer van deze enorm uitgestrekte gemeente (59.620 ha.) beschikt in totaal over ongeveer 100 vrijwilligers. Deze zijn verdeeld over een hoofdkazerne in Emmeloord en 5 kleinere kazernes met alleen een tankautospuit in de kernen Creil, Ens, Marknesse, Nagele en Rutten. Op jaarbasis heeft dit korps ongeveer 365 uitrukken. De hoofdkazerne in Emmeloord is in dienst sinds 1997 en is ruim opgezet. Er staan 2 tankautospuiten, een haakarmvoertuig (met onder andere een hulpverleningscontainer), een gereedschaps/slangenwagen en een dienstbus voor personenvervoer.

 

• Kazerne Emmeloord

 

 

• Kazerne Creil

 

 

• Kazerne Ens

 

 

• Kazerne Marknesse

 

 

• Kazerne Nagele

 

 

• Kazerne Rutten

 

 

• Kazerne Zeewolde

 

De brandweerkazerne bevindt zich aan het Raadhuisplein, schuin tegenover het gemeentehuis in het centrum van Zeewolde en is samen met het gemeentehuis en het politiebureau, gebouwd tussen 1983 en 1987. Dit was overigens meteen de 1e kazerne van dit nog jonge korps. In 1984 startte de gemeente met 700 inwoners. Inmiddels zijn dat er meer dan 20.000. Zeewolde is een uitgestrekte gemeente - ruim 26.000 hectare - met veel water en loofbos. De brandweer Zeewolde startte derhalve ook in 1984,  met 9 vrijwilligers. Twee jaar eerder waren ze begonnen met de opleiding. Inmiddels zijn er 33 vrijwilligers (onder wie 9 vrouwen). Op deze kazerne staan onder andere 2 (identieke) tankautospuiten (beiden nog geen jaar oud), een groot hulpverleningsvoertuig, een boot op trailer en een dienstbus voor de meetploeg.