Regio 14 Gooi & Vechtstreek (Laatste update: 26-05-2013)

 

Brandweer Gooi en Vechtstreek is een onderdeel van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Het is een professionele en dynamische organisatie waarbinnen veel verschillende disciplines werkzaam zijn. De Brandweer Gooi en Vechtstreek omvat 13 posten in 9 gemeenten en een regiokantoor.

 

Al sinds 1987 werken de gemeenten binnen het Gooi en de Vechtstreek samen in een gemeenschappelijke regeling van de regionale brandweer. Deze gemeenschappelijke regeling is tot stand gekomen als uitvloeisel van de Brandweerwet van 1985. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ligt ingeklemd tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de autosnelweg A27 en het Gooimeer. Het gebied beslaat een oppervlakte van 274 vierkante kilometer en er wonen ruim 242.000 inwoners.

 

Cluster 1

 

• Kazerne Blaricum

 

De huidige kazerne aan de Singel is gebouwd in 1972 als loods van een grondverzetbedrijf. Sinds eind april 2009 rukken de 30 vrijwilligers uit vanuit haar nieuwe locatie. Met deze kazerne beschikt het korps nu over een modern, eigentijds en functioneel gebouw dat aan alle eisen, die van hogerhand zijn opgelegd, ruimschoots voldoet. Een ruime stalling voor de voertuigen en ruime en lichte werkplekken voor het kantoorpersoneel. Ook beschikt het over goed uitgeruste werkplaatsen. Het wagenpark wordt gevormd door een tweetal tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en een dienstauto.

 

 

• Kazerne Blaricum (gesloten)

 

De oude kazerne van Blaricum aan de Verbindingslaan is in gebruik geweest tot april 2009. De kazerne voldeed niet meer aan de steeds hoger wordende eisen die tegenwoordig aan een kazerne gesteld worden. Ook de bereikbaarheid van de wijk ‘Bijvanck’ was vanuit deze locatie niet optimaal te noemen.

 

 

• Kazerne ’s Graveland

 

De kazerne aan de Eslaan in Kortenhoef is in gebruik sinds 2010 en staat op dezelfde plek als de oude kazerne. Tijdens de bouw van deze kazerne was het korps tijdelijk ondergebracht in een loods op de nabijgelegen gemeentewerf. De voertuigenhal biedt onderdak aan een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen, een boot op trailer en een regionaal verbindings-/commandovoertuig.

 

 

• Kazerne ’s-Graveland (gesloten)

 

De oude kazerne uit 1974 van ’s-Graveland stond op dezelfde plek als de oude kazerne aan de Eslaan in Kortenhoef. De oude kazerne is gesloopt in januari 2010 waarna direct met de bouw van de nieuwe kazerne werd gestart.

 

 

• Kazerne Huizen

 

Sinds 1992 is de huidige kazerne van Huizen te vinden aan de Eemlandweg naast het politiebureau. Het wagenpark wordt gevormd door twee tankautospuiten, een hoogwerker, een haakarmvoertuig met kraan en diverse containers en een aantal dienstvoertuigen en –busjes.

 

 

• Kazerne Huizen-Nevenpost

 

Binnen de gemeente Huizen bevindt zich sinds 2006 aan de Bovenmaatweg in de wijk Bijvanck een tweede kazerne met twee stallingsplaatsen. Het verzorgingsgebied van korps Huizen is niet opgedeeld. De vrijwilligersgroepen zijn ingedeeld naar woonadres. Indien een groep dienst heeft die dicht bij deze nevenpost woont is deze kazerne operationeel en rukt het eerste blusvoertuig vanaf hier uit binnen de hele gemeente. In de kazerne staat één tankautospuit gestald.

 

 

• Kazerne Laren

 

Brandweer Laren is opgericht in mei 1928 en bestaat tegenwoordig uit 36 vrijwillige korpsleden. Het korps heeft sinds 2004 de beschikking over een ruime moderne kazerne aan de Groene Gerritsweg. Deze locatie ligt midden in het dorp. Het ontwerp is vormgegeven als een karakteristieke houten schuur, zoals deze in de omgeving veelvuldig voorkomen. Verstopt in de schuur boven de kazerne bevinden zich vier brandweerwoningen. Het wagenpark wordt gevormd door twee tankautospuiten (waarvan 1 t.b.v. bosbrandbestrijding), een terreinwagen (heidejeep), een dienstbus en een haakarmvoertuig met o.a. een schuimbluscontainer.

 

 

• Kazerne Loosdrecht (nieuwbouw)

 

Tekst korps

 

 

• Kazerne Loosdrecht (tijdelijk 2015-2016)

 

Het korps Loosdrecht werd opgericht in april 2005. De kazerne aan de Oud-Loosdrechtsedijk is in gebruik sinds 1975. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee tankautospuiten en een personeel-/materiaalwagen. Voor inzetten op de Loosdrechtse Plassen is er een boot beschikbaar.

 

 

• Kazerne Loosdrecht (gesloten)

 

Het korps Loosdrecht werd opgericht in april 2005. De kazerne aan de Oud-Loosdrechtsedijk is in gebruik sinds 1975. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee tankautospuiten en een personeel-/materiaalwagen. Voor inzetten op de Loosdrechtse Plassen is er een boot beschikbaar.

 

 

• Kazerne Nederhorst den Berg

 

Het pand waarin de kazerne van Nederhorst den Berg aan de Blijklaan is gebouwd in 1980 als gemeentewerf van de toenmalige zelfstandige gemeente Nederhorst den Berg. Na een grondige verbouwing van het pand in 2010 verhuisde het korps vanuit de oude kazerne aan de Dammerweg naar de nieuwe kazerne. De 25 vrijwilligers hebben de beschikking over een ruim wagenpark dat bestaat uit twee tankautospuiten, een personeel-/materiaalwagen en een voertuig voor de first-responders. Omdat Nederhorst één van de twee duiksteunpunten in de regio is, staat er in de kazerne ook een volledig ingericht waterongevallenvoertuig voor het duikteam en is er een boot op trailer. Voor inzetten waarbij de boot naast de kazerne te water moet worden gelaten is er een kleine trekker in brandweerkleuren aangeschaft om de boot op trailer uit de kazerne naar het water te slepen.

 

 

• Kazerne Nederhorst den Berg (gesloten)

 

Van 1978 tot 2010 was de brandweer van Nederhorst den Berg ondergebracht in de brandweerkazerne aan de Dammerweg. Deze kazerne deed voor 1978 dienst als Christelijke school en werd na een grondige verbouwing door de brandweer in gebruik genomen. Later is er voor de kazerne een zogenaamde Romneyloods geplaatst om het groeiende wagenpark in onder te brengen.

 

 

Cluster 2

 

• Kazerne Hilversum

 

Sinds Augustus 2008 rukt het Hilversumse korps uit vanaf de nieuwe kazerne aan de Kamerlingh Onnesweg. In de nieuwe kazerne huizen zowel de brandweer Hilversum als het regiokantoor van de regionale brandweer Gooi en Vechtstreek. Het gebouw bestaat uit een remise, werkplaatsen voor onderhoud aan voertuigen en materieel, kleedkamers, woon- en slaapvertrekken voor 24 uurs ploegen, ontspanningsruimtes, kantoren voor stafpersoneel en een kantine. De vele glaspartijen, zowel in de gevelpuien als in het interieur maken het tot een zeer licht en transparant gebouw, waarbij de kantooretage lijkt te zweven boven de remise en de entree.

 

Het korps Hilversum bestaat uit 23 beroepsmedewerkers in de 24-uurs dienst en zo’n 25 vrijwilligers. Vanuit de kazerne wordt op jaarbasis tussen de 800 en 900 keer uitgerukt. De 24-uursploeg vormt de bemanning van een tankautospuit (TS4 in combinatie met de TS2 uit Bussum) en hoogwerker. Deze ploeg vormt ook de bemanning van het waterongevallenvoertuig dat uitrukt in geval van een duikalarm. De vrijwilligers hebben de beschikking over twee tankautospuiten (waarvan 1 terreinvaardig), een hulpverleningsvoertuig, 2 haakarmvoertuigen met o.a. een ademlucht- en een commandocontainer. Diverse dienstbussen en dienstauto’s maken het wagenpark compleet.

 

 

• Kazerne Hilversum (gesloten)

 

De kazerne van de brandweer van Hilversum stond sinds 1992 op de hoek van de Minckelersstraat en de Jan van der Heijdenstraat, tegenover de Minckelersschool. In verband met woningbouw op het naastliggende voormalige REGEV-terrein moest de kazerne wijken. In September 2008 is de kazerne met de grond gelijk gemaakt. De kazerne is in gebruik geweest tot augustus 2008.

 

 

Cluster 3

 

• Kazerne Bussum

 

De brandweerkazerne van Bussum ligt aan de Brinklaan en is in gebruik sinds 1976. Naast onderkomen voor de vrijwilligers van post Bussum doet de kazerne ook dienst voor de bemanning van het ‘snelle interventievoertuig’ dat op basis van proef op de kazerne is ondergebracht. Continue zijn er twee medewerkers op de kazerne aanwezig die snel samen kunnen uitrukken in geval van alarm. Ze rukken dan uit naar Hilversum of Bussum en vormen één eenheid met de tankautospuit die is meegealarmeerd. Deze rukt op zijn beurt uit met een bezetting van 4 personen zodat ter plaatse weer een compleet team van 6 personen aanwezig is. Doel van deze proef is het naar beneden brengen van de uitruktijd. Naast dit snelle-interventievoertuig bestaat het wagenpark uit twee tankautospuiten, een autoladder en een haakarmvoertuig (met o.a. een bosbrandcontainer) en een dienstbus.

 

 

• Kazerne Muiden

 

Sinds 1969 heeft de blusgroep Muiden de beschikking over haar kazerne aan de Weesperweg. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit, een personeel-/materiaalwagen, een dienstauto en een boot op trailer.

 

 

• Kazerne Muiderberg

 

Bij de entree van het dorps Muiderberg, aan de Echolaan bevindt zich sinds 1970 de kazerne van de blusgroep Muiderberg. In 2007 was de gemeenteraad voornemens het 16-man tellende korps op te heffen vanwege de slechte staat van onderhoud van de kazerne en de krappe personele bezetting (met name tijdens dagsituatie). Toen na fel protest toch werd besloten tot instandhouding van het korps is de kazerne aan de geldende ARBO-eisen aangepast. De vrijwilligers hebben de beschikking over een tankautospuit.

 

 

• Kazerne Naarden

 

Sinds 2003 is de kazerne aan de Energiestraat in Naarden in gebruik. Deze locatie ligt bij de gemeentewerf op het industrieterrein. De voertuigenhal is bekleed met duurzame Lariks houtpanelen. Het wagenpark wordt gevormd door twee tankautospuiten, een boot op trailer en een personeel-/materiaalwagen. Tot 2008 vervulde het korps Naarden ook de functie van regionaal duiksteunpunt. Sinds 2008 zijn alleen nog de duikploegen in Hilversum en Nederhorst den Berg operationeel.

 

 

• Kazerne Naarden (gesloten)

 

Op de plek van de oude brandweerkazerne van Naarden, midden in de oude vesting, zijn inmiddels 12 appartementen gebouwd. De kazerne is in gebruik geweest van 1962 tot 2003.

 

 

• Kazerne Weesp

 

De huidige kazerne aan de Aetsveldselaan is in gebruik genomen in 2010 en officiëel geopend in 2011. Het pand doet naast brandweerkazerne ook dienst als ambulancepost van de RAV Gooi en Vechtstreek. De vrijwilligers beschikken over twee tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig, een hoogwerker en twee personeel-/materiaalwagens.

 

Sinds 2013 draait op de post Weesp ook een proef met een snel-interventievoertuig. Tijdens kantooruren zijn er twee medewerkers op de kazerne aanwezig die snel samen kunnen uitrukken in geval van alarm. Ze rukken dan uit naar Weesp, Muiden of Muiderberg en vormen één eenheid met de tankautospuit die is meegealarmeerd. Deze rukt op zijn beurt uit met een bezetting van 4 personen zodat ter plaatse weer een compleet team van 6 personen aanwezig is.

 

 

• Kazerne Weesp (gesloten)

 

Tot 2010 is de brandweer van Weesp gehuisvest geweest in een pand aan de Achtergracht in het centrum van Weesp. Die kazerne was in gebruik sinds 1960 en bestond uit een voertuigenhal, kantoren en een ruime kantine op de begane grond. Op de eerste verdieping waren twee dienstwoningen gesitueerd. Deze zijn in de laatste jaren niet meer bewoond geweest maar werden gebruikt als kantoorruimte.