Landkreis Waldeck-Frankenberg (Laatste update: 23-09-2014)

 

In de deelstaat Hessen ligt de Landkreis Waldeck-Frankenberg. De kreis heeft een totale oppervlakte van 1.850 km² en telt ruim 157.200 inwoners. Kreisstad is de stad Korbach. Een kreisstad is de stad waar het bestuur van een Landkreis is gevestigd. De Landkreis werd in 1972 opgericht door de samenvoeging van de Kreisen Frankenberg en Waldeck. Het grootste gedeelte van het grondgebied was vroeger van de Vrijstaat Waldeck, de opvolger van het Vorstendom Waldeck-Pyrmont. Binnen de totale Landkreis zijn 178 brandweerposten actief met in totaal ruim 4.750 korpsleden. In 2013 werden op de meldkamer van de Kreis in Korbach 1.476 brandweermeldingen verwerkt. Dit aantal is te splitsen in 516 brandmeldingen, 759 hulpverleningen en 201 overige inzetten.

 

Stadt Bad Arolsen

 

Dit is een gemeente met een oppervlakte van 126 km². Er wonen in totaal 16.271 personen in de gehele gemeente, die naast Bad Arolsen uit nog 11 dorpskernen bestaat. In Bad Arolsen is de International Tracing Service gevestigd. Hun archief bevat gegevens over meer dan 17 miljoen nazislachtoffers. Het Rode Kruis maakte gebruik van de gegevens bij het opsporen van vermisten van de Tweede Wereldoorlog. Ten oosten van de gemeente ligt de Twistesee. Dit is een klein stuwmeer dat in 1977 in gebruik is genomen.

 

In ieder van de 12 woonkernen is een brandweerkorps operationeel. Deze korpsen zijn per 3 korpsen onderverdeeld in de Zügen: Mitte, Nord, Süd I en Süd II. Het korps van de kernstad Arolsen wordt gealarmeerd door middel van digitale alarmontvangers. De kleinere korpsen worden nog steeds door het geloei van de dorpssirenes opgeroepen. Deze sirenes zijn te vergelijken met de waarschuwingssirenes in Nederland die op elke eerste maandag van de maand getest worden.

 

Zug ‘Mitte’

 

• Freiwillige Feuerwehr Bad Arolsen

 

De kazerne van Bad Arolsen aan de Mengeringhäuserweg is in gebruik sinds 1998. Het korps bestaat uit ruim 60 korpsleden en wordt op jaarbasis gemiddeld 100 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark wordt gevormd door twee blusvoertuigen, een autoladder, een groot hulpverleningsvoertuig, een voertuig met lichtmast en aggregaat, een voertuig voor de inzetleiding, een voertuig voor optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, een logistiekvoertuig en een dienstbus. Sinds 2014 staat in de kazerne ook één van de in totaal 26 voertuigen voor hoogwaterbestrijding die door de deelstaat Hessen aan elke landkreis en elke kreisfreie stad ter beschikking zijn gesteld. Op de kazerne staat ook een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit gestationeerd die door de overige posten kan worden gebruikt als vervanging wanneer het eigen blusvoertuig voor reparatie of een defect buiten dienst staat. De zug Mitte heeft in juni 2013 in Dresden (rijafstand ruim 4 uur) in het kader van ‘Katastrophenhulp’ 9 dagen bijstand verleend aan de korpsen aldaar bij de overstromingen door het hoogwater. Vanuit de kreis werden eenheden met een totale bezetting van ruim 200 personen in twee groepen naar de deelstaat Sachsen gestuurd vanuit de korpsen Bad Arolsen, Diemelsee, Bad Wildungen, Gemünden en Twistetal samen met een verzorgingseenheid van het Rode Kruis Bad Wildungen. Vanuit de gemeente Bad Arolsen bestond de delegatie uit het hulpverleningsvoertuig, een boot op aanhanger en een logisitiekvoertuig vanaf de post Arolsen. De post Mengeringhausen reisde af met een dienstbus en een blusvoertuig en de post Helsen met eveneens een logistiekvoertuig.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Helsen

 

Ten noorden van de kernstad Bad Arolsen ligt de woonkern Helsen. Het korps is opgericht in 1889 en telt tegenwoordig zo’n 30 vrijwillige korpsleden. Sinds 1974 is het korps ondergebracht in de huidige kazerne in de Rauchstraße. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig, een slangenwagen en een logistiekvoertuig.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Mengeringhausen

 

Het korps van Mengeringhausen telt 39 vrijwillige korpsleden. Ze worden gemiddeld 40 keer per jaar opgeroepen. Het wagenpark wordt gevormd door een tweetal blusvoertuigen, een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en een dienstbus. Specialisme van het korps is het (in samenwerking met de vrijwilligers Bad Arolsen) verzorgen van waterwinning over grote afstanden in het hele stadsgebied (en in voorkomende gevallen zelfs daarbuiten). De kazerne bestaat uit een voertuigenstalling, een kleedruimte voor de uitrukkleding, een werkplaats, sanitaire voorzieningen en een opleidingsruimte met kleine theekeuken.

 

 

Zug ‘Nord’

 

• Freiwillige Feuerwehr Kohlgrund

 

De 25 vrijwilligers van het korps Kohlgrund hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit. De woonkern Kohlgrund heeft amper 300 inwoners en ligt direkt aan de grens met de deelstaat Nordrhein-Westfalen (Hochsauerlandkreis). Het korps wordt hooguit 5 keer per jaar opgeroepen. Veelal betreft dit kleine inzetten (buitenbranden, schoorsteenbranden etc). De kazerne is in gebruik sinds de zomer van 2011 en werd gebouwd op dezelfde plek als de kazerne die tot die tijd in gebruik was geweest. Deze oude kazerne was te klein geworden en voldeed niet meer aan de eisen die aan een moderne kazerne worden gesteld.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Massenhausen

 

Het korps Massenhausen is opgericht in 1936. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een dienstbus. De kazerne is in 2011 voorzien van een aanbouw waar de dienstbus in staat gestald.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Schmillinghausen

 

Het korps Schmillinghausen is opgericht in 1935 en telt tegenwoordig 34 vrijwillige korpsleden. De vrijwilligers hebben de beschikking over een blusvoertuig en een dienstbus. De kazerne van het korps is al veel langer in gebruik, maar de stalling van het blusvoertuig is gebouwd in 2004. Het is een korps met weinig oproepen; in 2013 werd het korps bijvoorbeeld maar voor één brandmelding en twee hulpverleningen in dienst geroepen.

 

 

Zug ‘Süd I’

 

• Freiwillige Feuerwehr Braunsen

 

Het korps Braunsen heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Het voertuig staat gestald in de kazerne die deel uitmaakt van het dorpshuis. Het dorpshuis zelf ligt op straatniveau. Aan de acherzijde ligt het terrein een stuk lager waardoor daar onder het dorpshuis ruimte is voor de uitrijpoorten van de voertuigstalling.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Neu-Berich

 

Het korps Neu-Berich is opgericht in 1936. De vrijwilligers hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Wetterburg

 

De woonkern Wetterburg ligt zo’n 3 kilometer ten oosten van de kernstad Arolsen en ligt aan de oever van het stuwmeer ‘Twistesee’. Het brandweerkorps werd opgericht in 1911. De kazerne is sinds 1984 onderdeel van de ‘Twisteseehalle’. Deze zaal is voor verschillende doeleinden (sport, optredens etc) te gebruiken en is toendertijd grotendeels door de dorpsbewoners zelf gebouwd. Het wagenpark van het korps bestaat uit een klein blusvoertuig met watertank en draagbare motorspuit en een dienstbus.

 

 

Zug ‘Süd II’

 

• Freiwillige Feuerwehr Bühle

 

Het brandweerkorps van de kleinste woonkern binnen de gemeente Bad Arolsen heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Het korps is ondergebracht in een deel van het dorpshuis van Bühle.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Landau

 

In 1903 werd het brandweerkorps van Landau opgericht. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Volkhardinghausen

 

De vrijwilligers van het korps Volkhardinghausen hebben de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

Stad Bad Wildungen

 

Bad Wildungen is bekend als een traditierijk en toch modern kuuroord. Bad Wildungen verwijst trots naar „Europa’s grootste kuurpark” en naar meer dan 20 geneeskrachtige bronnen. De ongeveer 1200 jaar oude stad biedt een schilderachtige aanblik met veel vakwerk en een gotische kerk in het centrum. Boven de oude stadskern troont kasteel Friedrichstein. De gemeente telt 16.628 inwoners en heeft een oppervlakte van 120 km². Het brandweerkorps van Bad Wildungen bestaat uit ruim 300 brandweerlieden. Hiervan zijn er 58 actief op de hoofdpost in Bad Wildungen zelf. De overige zijn actief binnen één van de 10 korpsen in de dorpen rondom Bad Wildungen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Bad Wildungen

 

Op de kazerne in Bad Wildungen staan 2 blusvoertuigen, een autoladder, een watertankwagen, een hulpverleningsvoertuig en een voertuig voor de officier van dienst. Omdat dit korps is aangesteld als ‘steunpunt’ voor korpsen in de omgeving staan hier ook diverse ondersteunende voertuigen. Hieronder onder andere een voertuig voor incidenten met gevaarlijke stoffen, een voertuig voor de meetploeg, een logistiekvoertuig, een voertuig met een grote lichtmast en aggragaat en een dienstbus voor personenvervoer. De kazerne is in gebruik sinds 2005 en heeft plaats voor 11 uitrukvoertuigen, diverse kantoren, leslokalen en werkplaatsen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Mandern

 

Het korps Mandern is opgericht in 1966 en bestaat momenteel uit 29 korpsleden. De brandweerkazerne is geïntegreerd in het dorpshuis en biedt plaats aan 2 voertuigen. Dit zijn een klein blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

Hansestadt Korbach

 

Korbach is een plaats in de Duitse deelstaat Hessen, gelegen in het district Waldeck-Frankenberg. De stad telt 23.900 inwoners, heeft een oppervlakte van 124 km² en ligt in het centrum van Duitsland, iets ten westen van het geografisch middelpunt. Sinds 2013 is de stad officieel benoemd tot Hansestad. Het is de enige Hansestad in de hele deelstaat Hessen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Korbach

 

Het brandweerkorps van Korbach bestaat uit 100 actieve brandweerlieden. Het wagenpark van dit korps is zeer uitgebreid en bestaat onder andere uit 2 blusvoertuigen, 2 watertankwagens, een autoladder, een groot hulpverleningsvoertuig, een slangenwagen en een groot verbindings-/commandowagen. Daarnaast zijn er nog diverse ondersteunende voertuigen in de enorme voertuigenhal van deze kazerne te vinden. Het korps rukte in 2009 ongeveer 100 keer uit.

 

 

 

Stadt Volkmarsen

 

De gemeente Volkmarsen telt 6.800 inwoners, heeft een oppervlakte van 67 km² en ligt in het centrum van Duitsland, iets ten westen van het geografisch middelpunt. Het gemeentelijke brandweerkorps heeft kazernes in de woonkernen Ehringen, Herbsen, Hörle, Külte, Lütersheim en in de kernstad Volkmarsen.

 

• Freiwillige Feuerwehr Külte

 

Het korps Külte heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank en een dienstbus.

 

 

Stadt Waldeck

 

De gemeente Waldeck ligt aan de Edersee in het noordelijk deel van Hessen. Waldeck strekt zich vanaf de Edersee uit tot aan het Langer Wald. De gemeente heeft een oppervlakte van 116 km² en telt ruim 7.200 inwoners. In het kader van gemeentelijke herindeling werd Waldeck am Edersee in 1971 opgericht uit de tot dan toe zelfstandige gemeenten Alraft, Höringhausen, Netze, Nieder-Werbe, Selbach, Sachsenhausen en Waldeck. In 1974 kwam er een uitbreiding van de gemeente door de annexatie van de zelfstandige gemeenten Dehringhausen, Freienhagen en Ober-Werbe. Ook Neubringhausen behoort tot de gemeente Waldeck.

 

Het brandweerkorps van de gemeente Waldeck telt zo’n 250 vrijwilligers die zijn verbonden aan één van de 8 kazernes in Dehringhausen, Freienhagen, Höringhausen, Netze, Nieder-Werbe, Ober-Werbe en Waldeck.

 

• Freiwillige Feuerwehr Alraft (gesloten in 2013)

 

Het brandweerkorps van Alraft heeft zichzelf in november 2013 opgeheven vanwege een gebrek aan voldoende vrijwilligers. Op het laatst bestond het korps nog maar uit 10 korpsleden. Een deel van de leden heeft zich aangesloten bij het korps van Sachsenhausen. Het korps heeft tot het moment van opheffing de beschikking gehad over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en was ondergebracht in een nog nieuwe kazerne uit het jaar 2010.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Dehringhausen

 

Het korps Deringhausen is opgericht in 1935 en beschikt over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Freienhagen

 

Het korps Freienhagen is opgericht in 1905. Toen de oude houten kazerne te klein werd, zijn de voertuigen van het korps tijdelijk ondergebracht in een oude schuur tegenover het dorpshuis. Later is deze schuur gesloopt om plaats te maken voor een geheel nieuwe brandweerkazerne. In deze kazerne is plaats voor de 2 brandweervoertuigen van deze post; een blusvoertuig en een dienstbus. Het korps wordt minder dan 10 keer per jaar opgeroepen voor hoofdzakelijk kleine hulpverleningen.

 

 

• Kazerne Freienhagen (gesloten)

 

Ook de oude kazerne van Freienhagen wordt nog gebruikt; de nieuwe kazerne heeft geen slangentoren, de oude echter wel. Hier worden nog steeds de slangen te drogen gehangen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Höringhausen

 

Het korps Höringhausen bestaat uit 17 vrijwillige leden en wordt gemiddeld 10-15 keer per jaar opgeroepen. Het korps is opgericht in 1883. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Netze

 

De kazerne van het korps Netze maakt onderdeel uit van het dorpshuis. De voertuigenstalling dateert uit 1975. Het naastgelegen instructielokaal met theekeuken is in 2002 aangebouwd. Het wagenpark bestaat uit een blusvoertuig en een dienstbus. Het korps is opgericht in 1934. De vrijwilligers worden minder dan 10 keer per jaar opgeroepen.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Nieder-Werbe

 

Het korps Nieder-Werbe maakt sinds 2003 gebruik van de huidige kazerne. De vorige kazerne moest worden verlaten vanwege de bouw van een nieuw dorpshuis. Het korps werd tijdens de bouwperiode van de nieuwe kazerne tijdelijk ondergebracht in een oude boerenschuur. Het korps heeft de beschikking over een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit en watertank. Het korps wordt ongeveer 10 keer per jaar opgeroepen voor hoofdzakelijk kleine hulpverleningen. Het primaire verzorgingsgebied bestaat uit Nieder-Werbe en het nabijgelegen dorp Scheid dat op een schiereiland in de Edersee ligt.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Ober-Werbe

 

Sinds 1935 beschikt Ober-Werbe over een eigen brandweerkorps. Pas in 1987 kreeg het korps voor het eerst in haar bestaan de beschikking over een blusvoertuig. Tot die tijd maakten de vrijwilligers gebruik van een motorspuitaanhanger die door een tractor moest worden voortgetrokken. In 1989 is de huidige kazerne in gebruik genomen. Deze biedt onderdak aan een klein blusvoertuig met draagbare motorspuit. Het korps bestaat uit 18 vrijwillige korpsleden.

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Sachsenhausen

 

Het wagenpark van de brandweer van Sachsenhausen bestaat uit een tweetal blusvoertuigen, een logistiekvoertuig en een voertuig voor de inzetleiding. Ook is er een voertuig met daarop een lichtmast en een aggregaat in de kazerne aanwezig. De kazerne van dit korps is een gebouw in typisch Duitse vakwerkstijl. Opvallend is dat de kazerne aan de overkant van de weg nog een bijbehorende stallingsruimte voor brandweervoertuigen heeft.

 

 

 

• Freiwillige Feuerwehr Waldeck

 

Het brandweerkorps van Waldeck heeft de beschikking over twee blusvoertuigen en een dienstbus.